Импресум

ЛИД МЕДИЈА
Цара Душана 78/3, Београд (Стари град)

Регистарски број: IN000952
Издавач: Удружење грађана ,,ПМН”

Генерални директор: Петар Несторовић

Главни и одговорни уредник: Петар Несторовић

Управни одбор:

  • Миљана Коцић, председница
  • Петар Ковачевић, заменик председника
  • Петар Несторовић