05. 12. 2023.

Кафа и култура: Одлазак у кафић, више од обичне навике у Србији

У средишту београдске сцене налази се једна,...

Србија у ритму радова: Велике промене на путевима и граничним прелазима!

Јавно предузеће „Путеви Србије” објавило је нове...

Изјава о одрицању о одговорности

Датум доношења: 14. фебруар 2023. године
Датум последњих измена: 11. април 2023. године

Информације које је дало привредно друштво Лид медија д.о.о. Београд – Стари град (у даљем тексту: Издавач) на веб-сајту lidmedija.rs (у даљем тексту: Портал) само су дате у опште информативне сврхе. Све информације на Порталу су обезбеђене у доброј вери, међутим ми не представљамо нити гарантујемо било коју врсту, експлицитну или имплицитну, тачности, адекватности, валидности, поузданости, доступности или потпуности било које информације на Порталу. НИ ПОД КОЈИМ УСЛОВИМА НЕЋЕМО ИМАТИ БИЛО КАКВУ ОДГОВОРНОСТ ПРЕМА ВАМА ЗА БИЛО КОЈИ ГУБИТАК ИЛИ ШТЕТУ БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ НАСТАЛЕ КАО РЕЗУЛТАТ КОРИШЋЕЊА ПОРТАЛА ИЛИ ОСЛАЊАЊЕ НА БИЛО КАКВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ДАЈУ НА ПОРТАЛУ. ВАШЕ КОРИШЋЕЊЕ ПОРТАЛА, КАО И ВАШЕ ОСЛАЊАЊЕ НА БИЛО КАКВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ПОРТАЛУ ИСКЉУЧИВО СУ ВАШ РИЗИК.