О нама

Лид медија је медиј регистрован, у складу са Законом о јавном информисању и медијима, као самостално електронско издање интернет портала, под бројем: IN000952.

Издавач Лид медије је Удружење грађана ,,ПМН,” али Лид медија је независтан и самостални субјект унутар издавача. Обављањем своје основне делатности, Лид медија омогућава остваривање јавног интереса у области јавног информисања, и пружа опште и свеобухватне медијске услуге, које обухватају информативне, културне, образовне, научне, забавне и друге садржаје, намењене свим деловима друштва.

Основна делатност Лид медије, у функцији је остваривања јавног интереса, дефинисаног законским одредбама, а подразумева прикупљање, производњу, куповину, обраду и објављивање писаних, аудио-визуелних медијских и мултимедијалних садржаја, путем интернет портала, нарочито информативних, образовних, научних, културно-уметничких, дечијих, забавних, музичких, спортских, верских и других садржаја, који су од јавног интереса за грађане, а којима је циљ остваривање људских права и слобода, размену идеја и мишљења, неговање вредности демократског друштва, унапређивање политичке, полне, међунационалне и верске толеранције и разумевања, као и очување националног идентитета српског народа и националних мањина.

Лид медија у складу са највишим етичким стандардима и стандардима квалитета програмског садржаја, промовише:

 1. Националне и културне вредности,
 2. Медијску културу и писменост,
 3. Основна људска и грађанска права,
 4. Европске и универзалне вредности,
 5. Цивилно друштво,
 6. Различитост и толеранцију,
 7. Солидарност, хуманост и заштиту малолетника,
 8. Креативност и иновативност,
 9. Поверење јавности према Лид медији,
 10. Остале стандарде и вредности прописаних законима, кодексима и прописима Лид меидје.

Лид медија заснива остваривање функције медијског сервиса на следећим начелима и програмским обавезама:

 1. Истинито, непристрасно, потпуно и благовремено информисање грађана Србије,
 2. Независност уређивачке политике,
 3. Пословна независност, односно независност од извора финансирања,
 4. Забрана сваког облика цензуре и незаконитог утицаја на рад Лид медије, редакције и новинара,
 5. Примена међународно признатих норми и принципа, а нарочито поштовање људских права и слобода,
 6. Поштовање професионалних стандарда и кодекса,
 7. Омогућавање слободног формирања мишљења читалаца, задовољавањем њихових културних, образовних и других потреба и интереса,
 8. Заштита националне, европске и опште културне баштине у програмима Лид медије,
 9. Прикупљање и производња програмског садржаја и аудио-визуелног садржаја, којима се промовише и јача национални и културни идентитет у земљи и иностранству,
 10. Подстицање стваралаштва и обезбеђивање слободног развоја личности,
 11. Чување, уважавање и промовисање породичних вредности,
 12. Информисање и образовање грађана Србије о потреби очувања културне и природне баштине, о заштити природе, околине и људског здравља и права грашана на здраву околину,
 13. Преношење и извештавање са спортских догађаја у земљи и иностранству,
 14. Производња и објављивање програмског садржаја који пропагирају начело владавине права и функционисања институција у интересу грађана,
 15. Производња и објављивање програмског садржаја који доприноси образовању, технолошкој писмености и научном и технолошком развоју заједнице,
 16. Обезбеђивање доступности програмског садржаја свим грађанима Србије, без обзира на место становања и социјални статус, у сваком тренутку и на сваки начин,
 17. Осталим начелима и програмским обавезама прописаним прописима Лид медије.