субота, 01. октобра 2022.

Глобална изјава о борби против мита и корупције

Лид медија је посвећена пословању у складу са највишим етичким стандардима. Наше руководство је установило Урадити праву ствар као једну од основних вредности, што укључује, између осталог, нулту толеранцију на мито или корупцију у било ком облику, у било којој јурисдикцији у којој послујемо.

Кодекс понашања и етике, као и интерне политике, постављају опште стандарде понашања и етичког понашања. Лид медија јача ове стандарде кроз редовне обуке и комуникацију.

Лид медија не овлашћује, не укључује се у то, нити толерише било какву пословну праксу или радњу чланова њеног тима – чак и ако се сматра ,,уобичајеном” у одређеном региону – која није у потпуности у складу са нашим политикама и процедурама или законима о борби против корупције.

Лид медија обавезује чланове свог тима да учествују у обукама које детаљно описују наше политике и процедуре и улоге и одговорности њих самих.

Конкретно, члановима нашег тима:

1) је строго забрањено нуђење, давање или примање мита; или плаћање за олакшавање, било директно или преко треће стране – из било ког разлога;
2) они подлежу процесу претходног одобрења за размену поклона, путовања или забаве са државним званичницима или прихватању истих од било кога са ким Лид медија послује или жели да послује, осим предмета симболичне вредности;
3) да би постали део Лид медије гледамо заслуге и достигнућа кандидата. Иако су препоруке трећих страна дозвољене, пријем неког у тим Лид медије се неће обављати у замену за услуге или бенефиције Лид медији.

Лид медија захтева од трећих страна да поштују исте стандарде понашања као и његови сарадници, и узима приступ заснован на ризику у спровођењу дужне пажње трећих страна. Лид медијина очекивања и захтеви који се односе на њене добављаче наведени су у Лид медијином Кодексу понашања добављача, који се може наћи овде.