субота, 24. септембра 2022.

Изјава о захтевима органа за спровођење закона

Лид медија неће открити пдоатке о клијентима (који могу укључивати личне податке, заједно ,,подаци о клијенту”) као одговор на захтеве органа за спровођење закона, владиних или регулаторних агенција, осим када то захтева закон. Лид медија проверава законитост свих таквих захтева пре него што одговори, како би се уверила да су валидни и да је Лид медија законски обавезна да се повинује. Лид медија оспорава захтеве, укључујући, где је потребно, оспоравање на суду и коришћење доступних жалбених права, ако, након пажљиве процене, Лид медија закључи да захтеви премашују овлашћења релевантне агенције или је на други начин незаконит. Приликом оспоравања захтева, Лид медија тражи привремене мере у циљу суспендовања ефеката захтева док надлежни судски орган не донесе правоснажну одлуку.

Лид медија ће обавестити свог клијента о било ком правно обавезујућем захтеву пре него што открије податке о клијенту као одговор на тај захтев, и обавестиће свог клијента ако Лид медија постане свесна било каквог директног приступа подацима о клијентима од стране јавне власти, осим ако: (1) је Лид медији забрањено исто на основу одредби важећег закона; или (2) постоје јасне индикације незакконитог понашања у вези са клијентовим коришћењем Лид медијиних услуга.

Ако Лид медија одговори на захтев за обелодањивање, Лид медија ће покушати да пружи минималну дозвољену количину тражених информација, на основу разумног тумачења захтева. Без обзира на било шта од претходног, Лид медија задржава право да одговори на хитне захтеве органа за спровођење закона ако Лид медија у доброј намери верује да хитан случај који укључује непосредну опасност од смрти или озбиљне физичке повреде оправдава такво откривање.