22.09.2023. (петак)

Универзитет у Београду обележио 215 година постојања

Универзитет у Београду обележио је 215 година...

Србија на путу ка унапређењу услова живота оболелих од ретких болести

Државна секретарка Министарства за бригу о породици...

Влада Србије одобрила откуп пшенице и усвојила план управљања водама до 2027. године, обезбеђујући заштиту специјалног резервата Увац

Влада Србије одобрила откуп пшенице и усвојила план управљања водама до 2027. године, обезбеђујући заштиту специјалног резервата Увац

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Закључак којим је дата сагласност да Републичка дирекција за робне резерве откупи до 50.000 тона меркантилне пшенице, род 2022. године, по цени од 28 динара по килограму, плус ПДВ.

Меркантилна пшеница, која ће бити откупљена од физичких лица – носилаца реrистрованих пољопривредних породичних газдинстава у количнин до 100 тона по пољопривредном газдинству, треба да је домаћег порекла, зрела, здрава, без било каквих назнака плесни, страних мириса и укуса и погодна за људску исхрану. Такође, неопходно је да буде незаражена пшеничним болестима и штеточинама.

Влада је усвојила Уредбу о утврђивању плана управљања водама на територији Републике Србије до 2027. године, којом се утврђује програм мера које је потребно спровести до те године ради достизања постављених циљева животне средине дефинисаних за сва водна тела површинских и подземних вода. Израда Плана је и део процеса примене Оквирне директиве о водама Европске уније.

Управљање водама у Србији одвија се кроз израду и спровођење кључних планских докумената – планова којима се уређује заштита од штетног дејства вода, као и планова којима се уређује заштита вода, односно плана заштите вода од загађивања и програма мониторинга.

На седници је усвојена Уредба о проглашењу специјалног резервата природе „Увац”, чиме се обезбеђује очување атрактивних, спектакуларних морфолошких особености овог подручја.

Присуство једне од најређих врста лешинара код нас, Белоглавог супа, овом подручју даје посебност, док високе литице Увца настањују строго заштићене биљне врсте – орхидеје: врећасти каћун, каћун и медени каћунак, као и низ других биљака, риба, птица, сисара…

Доношењем Уредбе остварује се низ позитивних ефеката у домену циљева утврђених Просторним планом Републике Србије, стратешким документима у области заштите природе, животне средине и одрживог развоја и међународним уговорима и програмима, а пре свега повећање површине заштићених подручја и заштита биодиверзитета и геодиверзитета, посебно еколошки значајних подручја.

КОМЕНТАРИШИТЕ

Молимо вас унесите свој коментар!
Молимо вас унесите своје име

- Спонзорисано -

Прочитајте још повезаних вести

Још ознака:

Најпопуларније вести